Showing 1–12 of 26 results


 • Chuyên dụng
 • Bảo hành 12 tháng


 • Chuyên dụng
 • Bảo hành 12 tháng


 • QoS, Hospot
 • Băng thông


 • Chuyên dụng
 • Hỗ trợ 40 user


 • Tốc độ 300Mbps
 • Bảo hành 24 tháng


 • Tốc độ 300Mbps
 • Bảo hành 24 tháng

950,000.00


 • Độ phân giải: 1.0 megapixel.
 • Giao hàng và lắp đặt miễn phí tại Bình Dương

1,200,000.00


 • Độ phân giải: 2.0 megapixel.
 • Giao hàng và lắp đặt miễn phí tại Bình Dương

1,200,000.00


 • Độ phân giải: 2.0 megapixel.
 • Giao hàng và lắp đặt miễn phí tại Bình Dương

1,250,000.00


 • Độ phân giải: 1.0 megapixel.
 • Giao hàng và lắp đặt miễn phí tại Bình Dương

-3%
1,550,000.00 1,500,000.00


 • Độ phân giải: 2.0 megapixel.
 • Giao hàng và lắp đặt miễn phí tại Bình Dương

1,550,000.00


 • Độ phân giải: 2.0 megapixel.
 • Giao hàng và lắp đặt miễn phí tại Bình Dương